Beräkningsverktyg för lokalt användande av dagvatten använder lokal regndata från SMHI:s väderstationer, se vilka stationer som för tillfället är tillgängliga för beräkningar på kartan nedan.

Väderstationer med regndata tillgänglig för modellering: