Dagvatten som en resurs

Spara dricksvatten genom att samla upp och återanvänd ditt regn- och dagvatten!

För att använda verktyget, lägg in information från ditt projekt i fälten nedan. Du kan själv välja detaljnivå, och kan välja att använda default-värden eller egna värden beroende på situationen. Använd användarguiden genom att trycka på info-knapparna till höger om respektive fält för hjälp med begrepp och lämpliga värden.

Verktyget är under utveckling och kan användas fritt. Om du har frågor eller synpunkter eller är intresserad av skapa ett konto så att du kan spara dina projekt, kontakta oss här .