Beräkningsverktyg för lokalt användande av dagvatten har utvecklats av Water Sensitive Solutions