Vill vill gärna att ni kontaktar oss!

Om du har frågor eller synpunkter, eller om du är intresserad av att använda beräkningsverktyg för användande av dagvatten som en resurs eller andra LOD-verktyg i er verksamhet, hör av er.